Priser

Priser fr o m 151106
Massagebehandling 1:a besöket          550kr
(Besiktning innan massage ingår
 alltid vid första besöket)

Massagebehandling - helkropp            550kr

Massagebehandling - halvkropp           460kr