Tänkvärt

Tänkvärt

Orsaker bakom onödiga muskel- led- och skelettskador
- för lite motion                                - ensidig el felaktig träning         
- dålig uppvärmd före ansträngning      
- snabbt nerkyld efter arbetspass         -aldrig stretching
- bara koppelpromenader                  - bara hårda underlag                          
- hala golv                                        - för långa klor                                   
- vilda/okontrollerade lekar med andra hundar
- kraftiga koppelkorrigeringar
- fel matransoner, fel energimängd i fodret...friskvård ger bättre jakt!
Idrottsmän värmer alltid upp före. Efter stretchar de. Det är självklarheter i människans värld. Hur gör vi med våra hårt arbetande jakthundars kroppar? Följer vi samma schema eller är det mest "från noll till 100 och sedan direkt plats i kalla korgen"?